10 მგვტ სიმძლავრის მზის ელექტროსადგური
10 მგვტ სიმძლავრის მზის ელექტროსადგურის შემუშავება და ტექნიკური დაპროექტება.
ელექტროენერგიის გამომუშავების ლიცენზია ეკუთვნის შპს “ბარის არევ” -ს.

5 მგვტ სიმძლავრის მზის ელექტროსადგური
5 მგვტ სიმძლავრის მზის ელექტროსადგურის შემუშავება და ტექნიკური დაპროექტება.
ელექტროენერგიის გამომუშავების ლიცენზია ეკუთვნის შპს “კლინ ენერჯი” -ს.

5 მგვტ სიმძლავრის მზის ელექტროსადგური
5 მგვტ ფოტოელექტრული სიმძლავრის მზის ელექტროსადგურის შემუშავება და ტექნიკური დაპროექტება.
ელექტროენერგიის გამომუშავების ლიცენზია ეკუთვნის შპს “პრომსინთეზ”-ს.

5 მგვტ სიმძლავრის მზის ელექტროსადგური
5 მგვტ ფოტოელექტრული სიმძლავრის მზის ელექტროსადგურის შემუშავება და ტექნიკური დაპროექტება.
ელექტროენერგიის გამომუშავების ლიცენზია ეკუთვნის შპს “ა–ს ენერჯი” –ს.

1 მგვტ სიმძლავრის მზის ელექტროსადგური ვაიოც არევ
1 მგვტ სიმძლავრის საკუთარი მზის ელექტროსადგურის დაპროექტება და აშენება ვაიქის თემში.
ელექტროენერგიის გამომუშავების ლიცენზია ეკუთვნის შპს “კლინ ენერჯი“-ს (შპს “ოპტიმუმ ენერჯი“-ს შვილობილი დაწესებულება).

1 მგვტ სიმძლავრის მზის ელექტროსადგური შორჟა–1
1 მგვტ სიმძლავრის საკუთარი მზის ელექტროსადგურის დაპროექტება და აშენება შორჟის თემში.
ელექტროენერგიის გამომუშავების ლიცენზია ეკუთვნის შპს “რაპიდა“-ს.

1 მგვტ სიმძლავრის მზის ელექტროსადგური არტანიშ–1
1 მგვტ სიმძლავრის საკუთარი მზის ელექტროსადგურის დაპროექტება და აშენება შორჟის თემში.
ელექტროენერგიის გამომუშავების ლიცენზია ეკუთვნის შპს “სოლ ენერჯი“-ს.

1 მგვტ სიმძლავრის მზის ელექტროსადგური არტანიშ–2
1 მგვტ სიმძლავრის საკუთარი მზის ელექტროსადგურის დაპროექტება და აშენება შორჟის თემში.
ელექტროენერგიის გამომუშავების ლიცენზია ეკუთვნის შპს “ჯი ეიჩ ენერჯი“-ს.

434 კვტ სიმძლავრის მზის ელექტროსადგური არევაკ
434 კვტ სიმძლავრის მზის ელექტროსადგურის დაპროექტება და მშენებლობის მენეჯმენტი რაზდანში.
ელექტროენერგიის გამომუშავების ლიცენზია ეკუთვნის შპს “ინვესტენტ მედია გრუპ“-ს.